Kennisblad Baggeren en waterkwaliteit

Datum veldwerkplaats
4 juni 2008
Kennisblad en presentaties
Infoblad baggeren en waterkwaliteit

Sprekers

Wilco Verberk (Stichting Bargerveen), Winnie Rip (Waternet) en (voormalig) beheerder Jan Manten (Staatsbosbeheer)

In de Molenpolder bij Tienhoven hebben sinds 1400 veenontginningen plaat sgevonden. Onder het beheer van Staatsbosbeheer is de structuur van petgaten en legakkers tegenwoordig duidelijk zichtbaar. Intacte laagvenen vormen een heterogeen systeem met veel gradiënten en veel afwisseling. Het systeem is van nature soortenrijk. Een goede waterkwaliteit is van groot belang voor een hoge biodiversiteit in laagveenwateren. Een van de maatregelen die genomen kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren, is baggeren.