Kennisblad Beheer landschapselementen in Limburg

Datum veldwerkplaats
8 november 2007
Presentaties
Inleiding

Nicole Cordewener ( Stichting het Limburgs Landschap) en Fabrice Ottburg (Alterra)

Goede dispersiemogelijkheden zijn van belang voor het voortbestaan van veel plant- en diersoorten. Nederland is echter sterk versnipperd door talloze barrières zoals auto- en spoorwegen, kanalen en bebouwing. Landschapselementen als heggen, hagen, bermen, akkerranden en dijken kunnen helpen omdat ze corridors vormen tussen de natuurgebieden. Goede inrichting is echter lastig en soms conflicteren de doelstellingen voor bepaalde soorten met elkaar of met cultuurhistorie. Onderstaand enkele voorbeelden van landschapselementen in Limburg.