Kennisblad Bevorderen insectendiversiteit- én massaliteit

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
16 januari 2019
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Henk Siepel (Radboud Universiteit), Anthonie Stip (Vlinderstichting), Pauline Arends (Staatsbosbeheer), Peter de Boer (Faunax)

Specialisten wisten het al, maar nu is het ook landelijk nieuws: het gaat erg slecht met onze insecten, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de landbouw en relatief kleine reservaten in een grote vijandige omgeving leidt tot het leeglopen van reservaten (ecologische val principe), terwijl ook de verspreiding van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve oorzaak heeft. Daarenboven speelt ook nog steeds verzuring door landbouw, verkeer en industrie een belangrijke rol; bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar ook natuurbeheerders kunnen wat doen, door zélf actie te ondernemen in de eigen terreinen. Met als gevolg een hogere insectendiversiteit- én massaliteit. Daarover gaat deze Veldwerkplaats.  Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: Wat is het effect van stikstofdepositie op voorkomende insecten? Waarom hebben vooral langlevende insecten hier last van? Welke praktijkvoorbeelden zijn er binnen het heidebeheer? Hoe kunnen we wilde bijen helpen met nectarkroegen en bloeibogen? En hoe kan sinusbeheer in graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand? We kijken in het veld tijdens de excursie speciaal naar de winterse overlevingsmogelijkheden van insecten. Geef u op voor deze interessante Veldwerkplaats!

Lezingen: 

De drie grote oorzaken van achteruitgang van insecten en wat er aan te doen
Henk Siepel (Radboud Universiteit)

Wilde bijen in natuurgebieden: Over bloeibogen, nectarkroegen, bijendiversiteit en bijen-hotspots
Peter de Boer (Faunax)

Insectenvriendelijk heidebeheer: praktijkvoorbeelden
Pauline Arends (Staatsbosbeheer)

Sinusbeheer - meanderend maaien voor insecten
Anthonie Stip (Vlinderstichting)

Download hier het volledige programma

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 25 is bereikt.