Bevorderen insectendiversiteit- én massaliteit

Datum veldwerkplaats
16 januari 2019
Sprekers

Henk Siepel (Radboud Universiteit), Anthonie Stip (Vlinderstichting), Pauline Arends (Staatsbosbeheer)

Specialisten wisten het al, maar nu is het ook landelijk nieuws: het gaat erg slecht met onze insecten, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de landbouw en relatief kleine reservaten in een grote vijandige omgeving leidt tot het leeglopen van reservaten (ecologische val principe), terwijl ook de verspreiding van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve oorzaak heeft. Daarenboven speelt ook nog steeds verzuring door landbouw, verkeer en industrie een belangrijke rol; bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar ook natuurbeheerders kunnen wat doen, door zélf actie te ondernemen in de eigen terreinen. Met als gevolg een hogere insectendiversiteit- én massaliteit. Daarover gaat deze Veldwerkplaats.  Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: Wat is het effect van stikstofdepositie op voorkomende insecten? Waarom hebben vooral langlevende insecten hier last van? Welke praktijkvoorbeelden zijn er binnen het heidebeheer? En hoe kan sinusbeheer in graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand? We kijken in het veld tijdens de excursie speciaal naar de winterse overlevingsmogelijkheden van insecten. Geef u op voor deze interessante Veldwerkplaats!

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

16-01-2019

Locatie:

Werkschuur Staatsbosbeheer
Ieberen 1
Elp

 

Excursie:

de Dennen, de Tweelingen en de Elperstroom (Staatsbosbeheer)