Kennisblad Branden als EGM-maatregel vs regulier beheer

Datum veldwerkplaats
16 september 2010
Presentaties
Inleiding

Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Roland Bobbink (B-ware) en Brand Timmer (Defensie)

Branden werd vroeger wel gebruikt als beheermaatregel voor heide. Verschillende terreinbeheerders lopen rond met het idee dit weer te gebruiken als (goedkoper) alternatief voor plaggen. Maar werkt het wel en hoe voer je dat praktisch gezien uit? Op het artillerieschietkamp in ’t Harde bezoeken we terreinen waar al jaren ervaring is met branden. In dit terrein is plaggen niet mogelijk vanwege de gevaren van onder andere blindgangers, granaten die niet zijn afgegaan. Een snel brandje er overheen kan geen kwaad, maar als er een graafmachine op stuit, overleeft de machinist dat in het ergste geval niet.