Kennisblad Ecologie van stroomdalgraslanden

Datum veldwerkplaats
23 juni 2015
Presentaties
Inleiding

Suzanne Rotthier (WUR), Ruben Kluit (Natuurmonumenten), Piet Schipper (Staatsbosbeheer)

Droge stroomdalgraslanden zijn kenmerkend voor het rivierengebied. Het oppervlak en de kwaliteit zijn echter sterk achteruitgegaan de laatste jaren. Om het beheer te optimaliseren, is goed begrip van de standplaatsomstandigheden nodig. Zo heeft zandafzetting een grote invloed op de vegetatiesamenstelling van stroomdalgraslanden: het gaat verzuring tegen en mogelijk tevens verruiging. Tijdens deze veldwerkplaats komen de ecologie en het beheer van stroomdalgraslanden aan bod en specifiek het beheer in de Vreugderijkerwaard. ’s Middags bezoeken we het gebied en kijken we naar het effect van zandafzetting en overige standplaatscondities op de verspreiding van een aantal stroomdalgraslanden.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

• Vanaf 9.45 uur: Inloop met koffie/thee

• 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde

• 10.15 – 12.15 uur: Lezingen

Voorkomen, ecologie en beheer van stroomdalgraslanden, door Piet Schipper (Staatsbosbeheer)

Beheer in de Vreugderijkerwaard en externe ontwikkelingen, door Ruben Kluit (Natuurmonumenten)

Zandafzetting, standplaats en botanische kwaliteit van oeverwal- en rivierduinen door, Suzanne Rotthier (WUR)

• 12.15 – 13.00 uur: Lunch

• 13.00 – 16.00 uur: Veldbezoek

• 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje