Griend en de Waddenzee

Datum veldwerkplaats
31 augustus 2020
Sprekers

Laura Govers (Rijksuniversiteit Groningen), Tjisse v.d. Heide en Valerie Reijers (NIOZ), Jan Willem Zwart (Natuurmonumenten)

Hoe ontstaan en evolueren Waddeneilanden zoals Griend in natuurlijke wisselwerking met de omringende Waddenzee? En wat betekent dit voor het beheer van dit bijzondere ecosysteem? Dat staat centraal tijdens de Veldwerkplaats die op 31 augustus zal plaatsvinden op en rond het eiland Griend. De afgelopen jaren is er door de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ veel onderzoek gedaan naar de connectiviteit tussen eiland en Waddenzee. Er is onderzoek gedaan naar de geomorfologie (o.a. de ontwikkeling van schoorwallen en kwelders) en de wisselwerking met wadvogels en vegetatieontwikkeling (zeegras). Ook zijn er experimenten gedaan om ‘biobuilders’ zoals mosselbanken gericht te ontwikkelen. Daaruit is veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en de onderzoekers willen dit graag presenteren op deze Veldwerkplaats zodat beheerders met de resultaten aan de slag kunnen. We varen vanaf Harlingen richting Griend, luisteren naar de presentaties, discussiëren over de resultaten en lopen met waadpakken naar het eiland om de onderzoeksresultaten met eigen ogen te kunnen bekijken o.l.v. de boswachter.

NB1: we lopen naar Griend waarbij waadpakken nodig zijn. Graag bij het opgeven vermelden of u een zelf een waadpak mee kunt nemen. 
NB2: deze Veldwerkplaats is vanwege corona verplaatst naar 31 augustus. 

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

31-08-2020

Vertreklocatie:
Harlingen Haven

 

Schip:
Regina Andrea

 

Tijd:

Inloop vanaf 10.00
Vertrek (harde deadline) 10.30
13.00 lopen naar Griend met waadpakken (uitgaande van redelijke weersomstandigheden)
ca 18.30 terug in haven (dit is afhankelijk van de weersomstandigheden)