Kennisblad Griend en de Waddenzee

Datum veldwerkplaats
31 augustus 2020
Presentaties
.pdf
Presentatie Valérie Reijers en Laura Govers - NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen:
Griend in historisch perspectief
.pdf
Presentatie Valérie Reijers en Laura Govers - NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen:
Een lokale kijk op Griend – morfologische ontwikkelingen en broedvogels
.pdf
Presentatie Valérie Reijers en Laura Govers - NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen:
Habitat-overstijgende interacties – verbinding tussen wad en eiland
.pdf
Presentatie Wouter-Jan Strietman - Wageningen Economic Research:
Knooppunt Griend – Het belang van integraal kustbeheer voor kleine eilanden
Inleiding

Hoe ontstaan en evolueren Waddeneilanden zoals Griend in natuurlijke wisselwerking met de omringende Waddenzee? En wat betekent dit voor het beheer van dit bijzondere ecosysteem? Dat staat centraal tijdens de Veldwerkplaats die op 31 augustus zal plaatsvinden op en rond het eiland Griend. De afgelopen jaren is er door de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ veel onderzoek gedaan naar de connectiviteit tussen eiland en Waddenzee. Er is onderzoek gedaan naar de geomorfologie (o.a. de ontwikkeling van schoorwallen en kwelders) en de wisselwerking met wadvogels en vegetatieontwikkeling (zeegras). Ook zijn er experimenten gedaan om ‘biobuilders’ zoals mosselbanken gericht te ontwikkelen. Daaruit is veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en de onderzoekers wilden dit graag presenteren op deze Veldwerkplaats zodat beheerders met de resultaten aan de slag kunnen. Ook gingen we in op de resultaten van een onderzoek naar de herkomst van zwerfvuil op Griend.