Heischraal grasland

Datum veldwerkplaats
2 juni 2022
Sprekers
  • Nina Smits (WUR)
  • Maaike Weijters (B-WARE)
  • Christiaan Puts (Gemeente Gulpen-Wittem)

Binnen Natura 2000 worden zeldzame soorten en vegetatietypen in Europa beschermd. De heischrale graslanden van het Limburgse Heuvelland zijn daar een goed voorbeeld van. Ondanks een hoge beschermingsstatus is deze soortenrijke vegetatie landelijk zeer sterk in oppervlakte en kwaliteit achteruitgegaan. Dit bijzondere en soortenrijke habitattype biedt onderdak aan tal van kenmerkende planten en diersoorten, dus uitbreiding is broodnodig.

In het OBN-onderzoek ‘Kansen voor heischraal grasland in het Heuvelland’ is gezocht naar geschikte gebieden voor de uitbreiding van het areaal heischraal grasland. Het goede nieuws is dat er verschillende kansrijke locaties zijn gevonden. Ook de proeven met het afgraven van de fosfaatrijke bodem en het inzaaien van specifieke zaadmengsels geven een hoopvol beeld. In de toekomst moet blijken of het nieuw ontwikkelde soortenrijke grasland zich duurzaam zal handhaven.

Tijdens deze veldwerkplaats presenteren Nina Smits (WUR) en Maaike Weijters (B-WARE) de resultaten van het onderzoek. Christiaan Puts (Gemeente Gulpen-Wittem) vertelt wat meer over de Gulperberg en het beheer ervan. ’s Middags gaan wij het veld in om de resultaten te bekijken. Het belooft een leerzame en inspirerende dag te worden. Van harte welkom op deze Veldwerkplaats!

 

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 
Deze veldwerkplaats is inclusief een vegetarische lunch.

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

02-06-2022

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: evaluatie en afsluiting
16.45: einde

 

Locatie
Volgt

 

Excursie
Gulperberg