Kennisblad Heischrale graslanden

Datum veldwerkplaats
4 oktober 2017
Presentaties
Inleiding

Roland Bobbink en Roos Loeb (B-Ware), Jasper Wubs (NIOO), Ronald Popken (Natuurmonumenten)

Droge heischrale graslanden zijn een prioritair habitattype (H6230 en H2130C) waarvan de kwaliteit in veel natuurgebieden erg achteruit is gegaan door met name verzuring. Voormalige landbouwgronden zijn minder verzuurd en bieden potentie door het verwijderen van de fosfaatrijke toplaag.  Echter, die soortenrijke heischrale graslanden lijken ook daar niet zo makkelijk terug te keren als gehoopt. Op deze veldwerkplaats gaan we nader in op dit probleem én op de mogelijke oplossingen: het aanbrengen van maaisel en bodemtransplantatie. Wanneer werken die oplossingen wel en wanneer niet? Hoe werkt de bodemchemie? En hoe reageren de plantensoorten op deze maatregelen? Om welke bodemfauna gaat het en kan dit ook ‘verhuizen’?

Je bent van harte welkom op deze boeiende Veldwerkplaats!

Heischrale graslanden van het Dwingelderveld: problematiek en beheer
Ronald Popken, Natuurmonumenten

Ecologie van heischrale graslanden: een overzicht
Roland Bobbink (B-Ware)

Ontwikkeling van droge heischrale graslanden op voormalige
landbouwgrond: uitkomsten van 6 jaar OBN-onderzoek

Roos Loeb (B-Ware)

Natuurontwikkeling sturen door bodemtransplantaties
Jasper Wubs (NIOO)

Download hier het complete programma

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 23 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.