Heischrale graslanden

04-10-2017

Heischrale graslanden

Sprekers:

Roland Bobbink en Roos Loeb (B-Ware), Jasper Wubs (NIOO), Ronald Popken (Natuurmonumenten)

Droge heischrale graslanden zijn een prioritair habitattype (H6230 en H2130C) waarvan de kwaliteit in veel natuurgebieden erg achteruit is gegaan door met name verzuring. Voormalige landbouwgronden zijn minder verzuurd en bieden potentie door het verwijderen van de fosfaatrijke toplaag.  Echter, die soortenrijke heischrale graslanden lijken ook daar niet zo makkelijk terug te keren als gehoopt. Op deze veldwerkplaats gaan we nader in op dit probleem én op de mogelijke oplossingen: het aanbrengen van maaisel en bodemtransplantatie. Wanneer werken die oplossingen wel en wanneer niet? Hoe werkt de bodemchemie? En hoe reageren de plantensoorten op deze maatregelen? Om welke bodemfauna gaat het en kan dit ook ‘verhuizen’?

Je bent van harte welkom op deze boeiende Veldwerkplaats!

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

04-10-2017

Locatie:
Hotel Wesseling
Brink 26 Dwingeloo

 

Excursie: 
Dwingelderveld (Natuurmonumenten)

 

Tijd:
9.30 Inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 start excursie
16.00 borrel en evaluatie