Helofytenverjonging, verlanding en ganzenvraat

26-08-2009

Helofytenverjonging, verlanding en ganzenvraat

Sprekers:

Jos Verhoeven (Universiteit Utrecht), Liesbeth Bakker (NIOO) en Gerard ter Heerdt (Waternet)

Binnen de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn verlandingsvegetaties belangrijke natuurdoelen. De brede gordels riet, lisdodden en biezen, die vroeger het begin vormden van de verlandingsvegetatie, staan echter zwaar onder druk. Herstel is gewenst, de vraag is alleen op welke manier en welke factoren hierbij een rol spelen.

Infoblad en presentaties
Infoblad helofytenverjonging, verlanding en ganzenvraat
Presentatie Jos Verhoeven
Presentatie Liesbeth Bakker

Datum

26-08-2009