Kennisblad Helofytenverjonging, verlanding en ganzenvraat

Datum veldwerkplaats
26 augustus 2009
Presentaties
Inleiding

Jos Verhoeven (Universiteit Utrecht), Liesbeth Bakker (NIOO) en Gerard ter Heerdt (Waternet)

Binnen de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn verlandingsvegetaties belangrijke natuurdoelen. De brede gordels riet, lisdodden en biezen, die vroeger het begin vormden van de verlandingsvegetatie, staan echter zwaar onder druk. Herstel is gewenst, de vraag is alleen op welke manier en welke factoren hierbij een rol spelen.