Kennisblad Herstel rietkragen langs meren en strangen Zwarte Meer

Datum veldwerkplaats
11 september 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Nico Korporaal - Vogelbescherming:
Rode lijst vraagt groene maatregelen
.pdf
Presentatie Jan v.d. Winden - Jan van der Winden Ecology:
Grote karekiet te behouden in meren met een stabiel waterpeil?
.pdf
Presentatie Yvon Versteijnen - Onderzoekscentrum B-Ware:
Het belang van bodemtypen en nutriënten voor riet
Inleiding

Rietkragen langs meren en strangen herstellen en behouden is geen gemakkelijke opgave. De kragen met 4 m hoog waterriet verdwijnen, en daarmee het habitat van doelsoorten als grote karekiet, woudaap en purperreiger. Ook veel soorten vissen, andere soorten watervogels maken graag gebruik van goed ontwikkelde rietkragen. Maar waarom verdwijnen ze? En wat kun je eraan doen? Actueel onderzoek laat zien dat niet alleen gebrek aan peildynamiek een oorzaak is, maar dat vraat van ganzen en het gebrek aan nutriënten een grotere rol spelen. Op deze Veldwerkplaats gingen de onderzoekers in op de achtergronden van het onderzoek naar rietkragen en we bekeken in het veld de mogelijke maatregelen zoals uitrasteren.