Kennisblad Herstel rietkragen langs meren en strangen

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
11 september 2019
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Nico Korporaal (Vogelbescherming), Jan v.d. Winden (Jan van der Winden Ecology, research & consultancy), Yvon Verstijnen (Onderzoekscentrum B-Ware)

Rietkragen langs meren en strangen herstellen en behouden is geen gemakkelijke opgave. De kragen met 4 m hoog waterriet verdwijnen, en daarmee het habitat van doelsoorten als grote karekiet, woudaap en purperreiger. Ook veel soorten vissen, andere soorten watervogels maken graag gebruik van goed ontwikkelde rietkragen. Maar waarom verdwijnen ze? En wat kun je eraan doen? Actueel onderzoek laat zien dat niet alleen gebrek aan peildynamiek een oorzaak is, maar dat vraat van ganzen en het gebrek aan nutriënten een grotere rol spelen. Op deze Veldwerkplaats gaan de onderzoekers in op de achtergronden van het onderzoek naar rietkragen en we bekijken in het veld de mogelijke maatregelen zoals uitrasteren.

Lezingen: 

Rode Lijst vraagt groene maatregelen 
Nico Korporaal (Vogelbescherming) 

Kunnen we grote karekieten behouden in wetlands met onnatuurlijk waterpeil?
Jan van der Winden (Jan van der Winden Ecology, research & consultancy

Het belang van bodemtypen en nutriënten voor waterriet
Yvon Verstijnen (Onderzoekscentrum B-Ware)

Download hier het complete programma

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 22 is bereikt.