Herstel rietkragen langs meren en strangen

Datum veldwerkplaats
11 september 2019
Sprekers

Nico Korporaal (Vogelbescherming), Jan v.d. Winden (Jan van der Winden Ecology, research & consultancy), Yvon Verstijnen (Onderzoekscentrum B-Ware)

Rietkragen langs meren en strangen herstellen en behouden is geen gemakkelijke opgave. De kragen met 4 m hoog waterriet verdwijnen, en daarmee het habitat van doelsoorten als grote karekiet, woudaap en purperreiger. Ook veel soorten vissen, andere soorten watervogels maken graag gebruik van goed ontwikkelde rietkragen. Maar waarom verdwijnen ze? En wat kun je eraan doen? Actueel onderzoek laat zien dat niet alleen gebrek aan peildynamiek een oorzaak is, maar dat vraat van ganzen en het gebrek aan nutriƫnten een grotere rol spelen. Op deze Veldwerkplaats gaan de onderzoekers in op de achtergronden van het onderzoek naar rietkragen en we bekijken in het veld de mogelijke maatregelen zoals uitrasteren.

Lezingen: 

Rode Lijst vraagt groene maatregelen 
Nico Korporaal (Vogelbescherming) 

Kunnen we grote karekieten behouden in wetlands met onnatuurlijk waterpeil?
Jan van der Winden (Jan van der Winden Ecology, research & consultancy

Het belang van bodemtypen en nutriƫnten voor waterriet
Yvon Verstijnen (Onderzoekscentrum B-Ware)

 

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

11-09-2019

Datum:
11 september 2019

 

Locatie: 
Omgeving Kraggenburg/Kampen

Excursie:
Zwarte Meer

 

Tijd: (bij benadering)
9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie
16.00 afsluiting met drankje en evaluatie