Kennisblad Herstel van leefgebieden voor de Gladde slang

Datum veldwerkplaats
13 september 2013
Presentaties
Inleiding

Jeroen van Delft (RAVON), Jap Smits (Staatsbosbeheer), Nienke de Kort-Langeveld (Bosgroep Zuid Nederland)

Het leefgebied van de gladde slang is sterk ingekrompen, de soort staat dan ook op de Rode Lijst in de categorie "Bedreigd". Gladde slangen komen vooral voor op heideterreinen en hoogvenen en stellen een aantal specifieke eisen aan hun habitat. Onder andere in de provincie Noord-Brabant komt de soort voor. Hier wordt in een intensief en innovatief samenwerkingsverband tussen provincie, beheerders, vrijwilligers en RAVON gewerkt aan herstel van dit leefgebied, zelfs over de landsgrens heen. Ook veel andere karakteristieke soorten, zoals bont dikkopje, veldkrekel en nachtzwaluw, blijken hiervan te profiteren. Tijdens deze veldwerkplaats delen onderzoekers en beheerders hun kennis en ervaringen.