Bevorderen Insectendiversiteit- én massaliteit

Datum veldwerkplaats
31 augustus 2018
Sprekers

Henk Siepel (Radboud Universiteit), Anthonie Stip (Vlinderstichting), Jan ten Hoopen (One Nature), Jap Smits (Staatsbosbeheer)

Specialisten wisten het al, maar nu is het ook landelijk nieuws: het gaat erg slecht met onze insecten, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de landbouw en relatief kleine reservaten in een grote 'vijandige' omgeving leidt tot het leeglopen van reservaten (ecologische val principe), terwijl ook de verspreiding van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve oorzaak heeft. Daarenboven speelt ook nog steeds verzuring door landbouw, verkeer en industrie een belangrijke rol: bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar ook natuurbeheerders kunnen wat doen, door zélf actie te ondernemen in de eigen terreinen. Met als gevolg een hogere insectendiversiteit- én massaliteit. Daarover gaat deze Veldwerkplaats.  Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: Wat is het effect van stikstofdepositie op voorkomende insecten? Waarom hebben vooral langlevende insecten hier last van?  Welke rol spelen dode bomen in het bos, in de bosrand en op de heide. Hoe kunnen bosranden en open plekken bijdragen aan diversiteit en massaliteit van insecten? Welke praktijkvoorbeelden zijn er binnen het heidebeheer? En hoe kan sinusbeheer in graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand?
Geef u op voor deze interessante Veldwerkplaats!

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

31-08-2018

Tijd:

10.00-16.00

 

Locatie:

Werkschuur Staatsbosbeheer Strabrechtse Heide
De Plaets 71
Heeze

 

Excursie:

Strabrechtse Heide (Staatsbosbeheer)