Kennisblad Bevorderen Insectendiversiteit- én massaliteit

Datum veldwerkplaats
31 augustus 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Henk Siepel - Radboud Universiteit:
De drie grote oorzaken van achteruitgang insecten en wat eraan te doen
.pdf
Presentatie Jan ten Hoopen - One Nature:
Doodhoutbeheer: sturen op insecten
.pdf
Presentatie Jap Smits - Staatsbosbeheer:
Insectenvriendelijk heidebeheer: praktijkvoorbeelden
.pdf
Presentatie Anthonie Stip - Vlinderstichting:
Sinusbeheer - meanderend maaien voor insecten
Foto's
Inleiding

Specialisten wisten het al, maar nu is het ook landelijk nieuws: het gaat erg slecht met onze insecten, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de landbouw en relatief kleine reservaten in een grote 'vijandige' omgeving leidt tot het leeglopen van reservaten (ecologische val principe), terwijl ook de verspreiding van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve oorzaak heeft. Daarenboven speelt ook nog steeds verzuring door landbouw, verkeer en industrie een belangrijke rol: bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar ook natuurbeheerders kunnen wat doen, door zélf actie te ondernemen in de eigen terreinen. Met als gevolg een hogere insectendiversiteit- én massaliteit. Daarover ging deze Veldwerkplaats.  Belangrijke vragen die aan de orde komen waren: Wat is het effect van stikstofdepositie op voorkomende insecten? Waarom hebben vooral langlevende insecten hier last van?  Welke rol spelen dode bomen in het bos, in de bosrand en op de heide. Hoe kunnen bosranden en open plekken bijdragen aan diversiteit en massaliteit van insecten? Welke praktijkvoorbeelden zijn er binnen het heidebeheer? En hoe kan sinusbeheer in graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand?

Download hier het Overzicht beheermaatregelen om insecten meer ruimte te geven