Kennisblad Is pitrus een (beheer)probleem? Alde Feanen

Datum veldwerkplaats
29 november 2007
Presentaties
Inleiding

Nico Minnema (ex-beheerder It Fryske Gea, ecologisch adviseur van Successie Natuurzaken)

Pitrus groeit in De Alde Feanen vooral op de voormalige landbouwgronden die nu al jarenlang als hooiland worden beheerd. Volgens de ex-beheerder van Alde Feanen, Nico Minnema, is pitrus op zichzelf geen probleem, mits er adequaat wordt beheerd. De beheerder moet daarvoor vaak op zijn terrein zijn, zodat hij weet wat er speelt.