Kennisblad Kansen voor herstel van heidelandschappen

Datum veldwerkplaats
26 september 2012
Presentaties
Inleiding

Henk Siebel (Natuurmonumenten) en Rienk Jan Bijlsma (Alterra)

Heide is een relatief natuurlijke vegetatie. Het op grote schaal plaggen en maaien van heide heeft geleid tot een onnatuurlijke en in ecologisch opzicht arme vorm van heide. Het heidebeheer is dus toe aan hervorming. Welke maatregelen zijn kansrijk voor herstel van heidelandschappen? En watlevert toepassing van die maatregelen op? Deze en andere vragen kwamen aan bod in deze veldwerkplaats op de Planken Wambuis.