Kansrijkdom vernatting laagvenen

Datum veldwerkplaats
11 april 2023
Sprekers
  • Tom van den Broek (Royal Haskoning DHV)
  • Martin Wassen (Universiteit Utrecht)
  • Excursie Rosalie Martens (Natuurmonumenten) 

Als belangrijke klimaatmaatregel wordt in veel gebieden gedacht aan vernatting. Vernatting biedt kansen voor natuurherstel en kan verzuring en aantasting door hoge stikstofdepositie tegengaan.

De kansrijkdom van vernatting voor natuur kan van gebied tot gebied sterk verschillen, afhankelijk van de hydrologie en de hoeveelheid fosfor, kalk, ijzer en sulfaat in bodem, grond- en oppervlaktewater. Deze stoffen spelen een cruciale, maar ingewikkelde rol bij vernatting, en kunnen in verkeerde verhoudingen leiden tot sterke verruiging.

OBN heeft met een literatuuronderzoek en veldexperiment in beeld gebracht waar je op moet letten in je terrein en wat je moet uitzoeken over nutrientenbeschikbaarheid, hydrologie en vegetatie voor je vernatting gaat inzetten. Tijdens deze veldwerkplaats presenteren Tom van den Broek (Royal Haskoning DHV) en Martin Wassen (Universiteit Utrecht) de resultaten van het onderzoek. Samen met Rosalie Martens (Natuurmonumenten) nemen zij je mee naar de Wieden om de verschillen in de praktijk te zien.

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Carpool

Je neemt zelf contact op met de Carpooldeelnemers.

 
 
Deze veldwerkplaats is inclusief een vegetarische lunch.

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

11-04-2023

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start
12.15: lunch
13.15: excursie
15.30: evaluatie en afsluiting
16.30: einde

Locatie 
De Wieden (de precieze locatie volgt)

Excursie
Veldweg en Meppelerdieplanden