Kennisblad Moerasvogels, rietvogels en rietbeheer Tetjehorn

Datum veldwerkplaats
23 april 2009
Presentaties
Inleiding

Jan van der Winden en Rogier Verbeek (Bureau Waardenburg) en Leon Luijten (Staatsbosbeheer)

Allerlei bedreigde en kwetsbare vogelsoorten als baardman, snor, roerdomp, purperreiger, grote karekiet, rietzanger en porseleinhoen leven in riet (landriet, waterriet, rietzomen en rietland) en op vloedvlakten (oevers van rietmoeras en vennen). Deze vogelsoorten zijn een belangrijke groep onder de vele moerasvogelsoorten. De belangrijkste knelpunten voor moerasvogels in ons land hebben te maken met het beheer van water en vegetatie, maar ook de schaal, verbinding en kwaliteit (veroudering) van moerasvegetaties. Het blijkt in de praktijk dat gericht beheer snel en veel succes geeft.