Kennisblad Natuurlijk peilbeheer in laagveenmoerassen

Datum veldwerkplaats
30 oktober 2015
Presentaties
Inleiding

Casper Cusell (Wittveen+bos), Ivan Mettrop (Universiteit van Amsterdam), Ab Grootjans (Rijkuniversiteit Groningen), Rosalie Martens & Bart de Haan (Natuurmonumenten)

In de afgelopen jaren is voor diverse laagveengebieden in Nederland bekeken waar de kansen en knelpunten liggen als het gaat om het instandhouden en verbeteren van de natuurkwaliteit. Peilbeheer speelt daarbij een belangrijke rol. Een natuurlijker, minder gereguleerd peilbeheer klinkt mooi, maar kan ook ongewenste effecten hebben. Daarom is het belangrijk om eerst inzicht te verkrijgen in de hydrologie van systemen en in de chemische processen die zich afspelen in water en bodem. Hoe veranderen deze processen als het peilbeheer wordt aangepast? En welke gevolgen heeft dat voor flora en fauna? In deze veldwerkplaats zoomen we na een algemene introductie in op de Wieden, waar al een tijdje gewerkt wordt met een natuurlijker peilbeheer.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

Leren van Polen: wat zijn de uitdagingen voor trilvenen in Nederland?
Ab Grootjans (Rijksuniversiteit Groningen)

Potentiële effecten van een meer flexibel peilbeheer in de Wieden en Weerribben
Casper Cussell (Witteveen+Bos)

Peilfluctuaties en het belang van bodemchemische eigenschappen in het Nederlandse laagveenlanschap
Ivan Mettrop (Altenburg & Wymenga)

Het beheer van de Wieden: wat speelt er allemaal in het gebied?
Rosalie Martens (Natuurmonumenten)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 16.15 uur: Veldbezoek aan Kierse Wieden, Eelkema en evt. Meppelerdiep
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje