Kennisblad Nevengeulen in rivieruiterwaarden

Datum veldwerkplaats
18 oktober 2012
Presentaties
Inleiding

Bart Peters (bureau Drift), Gerben van Geest (Deltares), Bart Makaske (Alterra) en Martijn Schiphouwer (RAVON)

Hoe ga je bij de inrichting van nevengeulen om met diverse landschapsecologische aspecten?