Kennisblad Overstromingsvlaktes

Datum veldwerkplaats
21 september 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie Theo Weijers - Staatsbosbeheer:
Van Proefproject tot realisatie
.pdf
Presentatie Gijs Kurstjens - Kurstjens Ecologisch Adviesbureau:
Introductie Overstromingsvlaktes
.pdf
Presentatie Marijn Nijssen - Stichting Bargerveen:
Ecologisch functioneren van natte overstromingsvlaktes
Inleiding

Van oorsprong bezat Nederland grote overstromingsvlaktes in het riviergebied. Door de bedijkingen is daar nog weinig van over en daarmee zijn veel ecologische waarden verdwenen. Uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om overstromingsvlaktes te herstellen en daarmee een belangrijk deel van het voedelweb van het rivierengebied met een karakteristieke gemeenschap van aangepaste diersoorten. Maar hoe werkt dat voedselweb? Welke hydrologische en morfologische kenmerken bepalen de kansen voor herstel? En waar kunnen we deze overstromingsvlaktes realiseren langs de Rijntakken? Op deze Veldwerkplaats gingenn we in op deze vragen. De onderzoekers zoomden ook in op de in het onderzoek ontwikkelde kansenkaart.