Kennisblad Overstromingsvlaktes

Datum veldwerkplaats
21 september 2021
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Van oorsprong bezat Nederland grote overstromingsvlaktes in het riviergebied. Door de bedijkingen is daar nog weinig van over en daarmee zijn veel ecologische waarden verdwenen. Uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om overstromingsvlaktes te herstellen en daarmee een belangrijk deel van het voedelweb van het rivierengebied met een karakteristieke gemeenschap van aangepaste diersoorten. Maar hoe werkt dat voedselweb? Welke hydrologische en morfologische kenmerken bepalen de kansen voor herstel? En waar kunnen we deze overstromingsvlaktes realiseren langs de Rijntakken? Op deze Veldwerkplaats gaan we in op deze vragen. De onderzoekers zoomen ook in op in het onderzoek ontwikkelde kansenkaart.