Overstromingsvlaktes

Datum veldwerkplaats
21 september 2021
Sprekers

Gijs Kurstjens (Gijs Kurstjens ecologisch adviesbureau), Alphons van Winden (Bureau Stroming), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Theo Weijers (Staatsbosbeheer)

Van oorsprong bezat Nederland grote overstromingsvlaktes in het riviergebied. Door de bedijkingen is daar nog weinig van over en daarmee zijn veel ecologische waarden verdwenen. Uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om overstromingsvlaktes te herstellen en daarmee een belangrijk deel van het voedelweb van het rivierengebied met een karakteristieke gemeenschap van aangepaste diersoorten. Maar hoe werkt dat voedselweb? Welke hydrologische en morfologische kenmerken bepalen de kansen voor herstel? En waar kunnen we deze overstromingsvlaktes realiseren langs de Rijntakken? Op deze Veldwerkplaats gaan we in op deze vragen. De onderzoekers zoomen ook in op in het onderzoek ontwikkelde kansenkaart. ’s Middags gaan we naar buiten om de potentie van overstromingsvlaktes in het echt te bekijken. We zien je graag op deze interessante Veldwerkplaats!

Indien deze Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen door een mailtje te sturen naar info@veldwerkplaatsen.nl 

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

21-09-2021

Locatie: 

Ooijpolder

 

Tijd: (bij benadering)

9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie 
16.00 borrel en afsluiting