Kennisblad Reptielen in heide

.pdf
Download kennisblad:
.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
23 juni 2009
Presentaties
Inleiding

Ton Stumpel (WUR), Joost Vogels (Stichting Bargerveen/ Radboud Universiteit Nijmegen), Jeroen van Delft (RAVON), Jakob Leidekker (Hoofd bedrijfsvoering Hoge Veluwe)

Heideterreinen zijn het belangrijkste leefgebied voor reptielen zoals Adder, Gladde slang, Zandhagedis, Levendbarende hagedis en Hazelworm. Deze soorten hebben allemaal baat bij een op grote en kleine schaal gevarieerd landschap. Hoe kun je dit waarborgen onder druk van verdroging, vermesting en verzuring? En komt dit beheer ook andere dieren- en plantensoorten ten goede?