Kennisblad Herstel rietkragen langs meren en strangen

Datum veldwerkplaats
11 juli 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Nico Korporaal - Vogelbescherming:
Rode lijst vergt groene maatregelen
.pdf
Presentatie Dineke Mulderij - Provincie N-Holland:
Proefproject Legakkerherstel Loosdrechtse plassen
.pdf
Presentatie Jan van der Winden - Jan van der Winden Ecology, research & consultancy:
Kunnen we grote karekieten behouden in wetlands met onnatuurlijk waterpeil?
.pdf
Presentatie Jim de Fouw - Radboud Universiteit/Onderzoekscentrum B-Ware:
Het belang van bodemtypen en nutriënten voor riet in de Loosdrechtse Plassen
Inleiding

Rietkragen langs meren en strangen herstellen en behouden is geen gemakkelijke opgave. De kragen met 4 m hoog riet verdwijnen, en daarmee het habitat van doelsoorten als grote karekiet, woudaap en purperreiger. Ook veel soorten vissen, andere soorten watervogels maken graag gebruik van goed ontwikkelde rietkragen. Maar waarom verdwijnen ze? En wat kun je eraan doen? Actueel onderzoek laat zien dat niet alleen gebrek aan peildynamiek een oorzaak is , maar dat vraat van ganzen en het gebrek aan nutriënten een grotere rol spelen. Op deze Veldwerkplaats gaan de onderzoekers in op de achtergronden van het onderzoek naar rietkragen en we bekijken in het veld de mogelijke maatregelen zoals uitrasteren. Geef je op voor deze interessante Veldwerkplaats!