Kennisblad Stroomdalgrasland Millingerwaard

Datum veldwerkplaats
28 mei 2008
Presentaties
Inleiding

Karlè Sýkora (Wageningen Universiteit), Harry Woesthuis (Staatsbosbeheer) en Johan Bekhuis (Ark Natuurontwikkeling)

De natuurontwikkeling in de Millingerwaard begon in 1989 met de stopzetting van de zandwinning van het rivierduin. Een jaar later kwam een natuurontwikkelingsplan in het kader van de landinrichting in de Ooijpolder. In 1993 gingen Staatsbosbeheer, Wereldnatuurfonds en Stichting ARK (nu gesplitst in Ark Natuurontwikkeling en Free Nature) samenwerken en kreeg het huidige beheer zijn vorm. In de jaren erna zijn steeds nieuwe delen van de Millingerwaard aangekocht en deels ontkleid. De gehele Millingerwaard, circa 700 hectare groot, is nu aangekocht.

Ook de Erlecomse waard werd bezocht, de laaggelegen westelijke uitloper van de Millingerwaard. Tot 2007 waren delen van de Erlecomse waard nog in agrarisch bezit en vond seizoensbeweiding plaats. Vanaf zomer 2008 is er begrazing met galloways en koniks. Deze dieren blijven elk jaar zo lang mogelijk in het terrein, maar vanwege de lage ligging en bij gebrek aan hoogwatervluchtplaats, gaan ze er bij hoogwater uit.