Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland

30-06-2010

Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland

Sprekers:

Dick van der Hoek (WUR)

Op deze middag namen we een kijkje in het blauwgrasland de Bennekomse Meent. Daarna ging de excursie naar de nabijgelegen Veenkampen, waar onderzoek wordt gedaan naar hoe je een dotterbloem- of blauwgrasland terug kunt krijgen op voormalig landbouwgebied.

Infoblad en presentaties
Infoblad Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland
Presentatie Dick van Hoek
Informatieblad Beheer en herstel dotterbloemhooilanden

Datum

30-06-2010