Kennisblad Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland

Datum veldwerkplaats
30 juni 2010
Kennisblad en presentaties
Infoblad Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland
Presentatie Dick van Hoek
Informatieblad Beheer en herstel dotterbloemhooilanden

Sprekers

Dick van der Hoek (WUR)

Op deze middag namen we een kijkje in het blauwgrasland de Bennekomse Meent. Daarna ging de excursie naar de nabijgelegen Veenkampen, waar onderzoek wordt gedaan naar hoe je een dotterbloem- of blauwgrasland terug kunt krijgen op voormalig landbouwgebied.