Kennisblad Veldwerkplaats Herkolonisatie insecten

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
20 oktober 2021
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Remco Versluis (Stichting Bargerveen), Bertil Zoer (Het Drentse Landschap), Ronald Popken (Natuurmonumenten)

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in inrichting en beheer van natuurgebieden, ook ten behoeve van zeldzame insectensoorten. We zien dat kenmerkende plantensoorten terugkeren, maar voor insecten blijft dit succes vaak uit. Waarom lukt het niet? Is het gebied niet geschikt? Of zitten de bronpopulaties te ver weg? Wat zou je kunnen doen? De kansen voor herkolonisatie zijn uitgezocht voor vijf markante insectensoorten in natuurgebieden in diverse provincies, waaronder gentiaanblauwtje, spiegeldikkopje en heidehommel. De onderzoekers keken met een landschapsecologische blik naar de geschiktheid van grotere natuurgebieden waar de soorten eerder verdwenen. Op deze interessante Veldwerkplaats lichten de onderzoekers deze benadering toe en bekijken het in het (Doldersummer) veld met een nabijgelegen brongebied van het gentiaanblauwtje.  

Lezingen

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap
Michiel Wallis de Vries, Vlinderstichting

Herstel van bedreigde insectensoorten in het natte zandlandschap op landschapsschaal
Remco Versluis, Stichting Bargerveen

Kansen voor terugkeer van bedreigde insecten: een blik vooruit
Michiel Wallis de Vries, Vlinderstichting

Introductie Doldersummerveld
Bertil Zoer, Het Drentse Landschap

Download hier het volledige programma 

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Foto: Annika Vermaat