Kennisblad Veldwerkplaats Herkolonisatie insecten

Datum veldwerkplaats
20 oktober 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie Bertil Zoer - Het Drentse Landschap:
Doldersummerveld
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - Vlinderstichting:
Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - Vlinderstichting:
Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten - Synthese
.pdf
Presentatie Remco Versluijs - Stichting Bargerveen:
Herstel van bedreigde insectensoorten op landschapsschaal
.pdf
Presentatie Ronald Popken - Natuurmonumenten:
Introductie Wapserveld
Inleiding

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in inrichting en beheer van natuurgebieden, ook ten behoeve van zeldzame insectensoorten. We zien dat kenmerkende plantensoorten terugkeren, maar voor insecten blijft dit succes vaak uit. Waarom lukt het niet? Is het gebied niet geschikt? Of zitten de bronpopulaties te ver weg? Wat zou je kunnen doen? De kansen voor herkolonisatie zijn uitgezocht voor vijf markante insectensoorten in natuurgebieden in diverse provincies, waaronder gentiaanblauwtje, spiegeldikkopje en heidehommel. De onderzoekers keken met een landschapsecologische blik naar de geschiktheid van grotere natuurgebieden waar de soorten eerder verdwenen. Op deze interessante Veldwerkplaats lichten de onderzoekers deze benadering toe en bekijken het in het (Doldersummer) veld met een nabijgelegen brongebied van het gentiaanblauwtje.  

Foto: Annika Vermaat