Kennisblad Visstandbeheer Wieden

Datum veldwerkplaats
26 augustus 2008
Kennisblad en presentaties
Infoblad visstandbeheer
Presentatie Fabrice Ottburg
Presentatie Marcel Klinge
Rapport richtlijnen uitzetten vis
Rapport invloed baggeren op vissen in poldersloten
Rapport pilot leefgebiedplan laagveenmoeras
Rapport Van helder naar troebel
Rapport kosten en baten van actief visstandbeheer

Sprekers

Bart de Haan (Natuurmonumenten), Fabrice Ottburg (Alterra) en Marcel Klinge (Witteveen + Bos)

De visstand heeft mede door de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 de afgelopen jaren meer belangstelling gekregen. Sommigen vissoorten zijn doelsoort, maar daarnaast is er een belangrijk verband tussen de visstand en waterkwaliteit.