Kennisblad Wisenten in Nederland

Datum veldwerkplaats
6 november 2015
Presentaties
Inleiding

Leon Terlouw (PWN), Yvonne Kemp (ARK) & Roeland Vermeulen (FREE Nature)

Door toegenomen stikstofbemesting uit luchtvervuiling en gebrek aan natuurlijke dynamiek groeien diverse open ecosystemen langzaam dicht met grassen, struiken en bomen. Zo verdwijnt gestaag een paradijs aan bijzondere planten- en dierensoorten. Op meerdere plekken in Nederland zijn daarom wisenten geïntroduceerd als grote grazers. Op andere plekken zijn er vergevorderde plannen voor een introductie. Maar wat is het effect van wisenten op een ecosysteem? Op welke manier dragen ze bij aan behoud van biodiversiteit? En met welke praktische zaken moet je rekening houden bij introductie? Natuurlijk speelt ook draagvlak een belangrijke rol. Kunnen recreanten bijvoorbeeld nog wel het gebied in? In het Kraansvlak in NP Zuid-Kennemerland wordt onderzoek gedaan naar de wisenten en hun effect op het ecosysteem en heeft men ook veel ervaring met het proces rondom introductie. In deze veldwerkplaats brengen we een bezoek aan het Kraansvlak en belichten we de verschillende kanten van introductie van wisenten.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.00 uur: Drie presentaties

Wisenten bij PWN en praktische overwegingen/ervaringen uit Kraansvlak
Leon Terlouw (PWN)

Effecten in het terrein en het jarenlange onderzoek
Yvonne Kemp (Ark Natuurontwikkeling & PWN)

Hoe creëer je maatschappelijk draagvlak bij introductie van wisenten?
Voorbeelden uit Schiermonnikoog

Roeland Vermeulen (FREE Nature)

  • 12.00 – 12.15 uur: Klaarmaken voor veldbezoek
  • 12.15 – 16.15 uur: Veldbezoek in het Kraansvlak
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting met een drankje