Agenda

02-10-2018
Locatie: Nationale Park De Hoge Veluwe
Sprekers: Roland Bobbink en Maaike Weijters (B-Ware), Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Leontien Krul (Nationale Park De Hoge Veluwe)
11-10-2018
Locatie: Kampina (Noord-Brabant)
Sprekers: Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Roos Loeb (B-Ware), Luc Roosen (Natuurmonumenten)
12-10-2018
Locatie: Bemelen
Sprekers: Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Wim Ozinga (Wageningen UR), Marijn Nijssen (St. Bargerveen), Freek van Westreenen (Staatsbosbeheer), Guido Hambeukers/Patrick Kloet (Limburgs Landschap)
16-10-2018
Locatie: Almelo
Sprekers: Hein van Kleef en Janneke van der Loop (Stichting Bargerveen), Jeanette van Schaik en Henk Lansink (Waterschap Vechtstromen)
17-10-2018
Locatie: Rottevalle (Noordelijke Friese Wouden)
Sprekers: Wolf Theunissen (Sovon), Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga), Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes), Wout van Vulpen (Collectief Noordelijke Friese Wouden)