Laagveen en zeekleilandschap

Het laagveen- en zeekleilandschap richt zich op alle wateren, moerassen, graslanden en bossen van het laagveen- en zeekleigebied.

Uitgebreide achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten en beheeradviezen, over dit landschap vindt u op www.natuurkennis.nl.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van het laagveen- en zeekleilandschap.

 

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen