Kennisblad Moerasvogels: rietvogels, rietbeheer en

Datum veldwerkplaats
20 november 2008
Presentaties
Inleiding

Jan van der Winden (bureau Waardenburg), Bernd de Bruijn (Vogelbescherming Nederland)en Niek Koppelaar (beheerder Zuid-Hollands Landschap)

Hoe doe je het praktische beheer voor moerasvogels goed? Wat is optimaal? Welke waterpeilen en wat is natuurlijk waterpeil? Wat zijn de afwegingen tussen kosten en het halen van natuurdoelen? Het is voor elke beheerder zoeken naar de ingrepen en het beheer dat hij kan uitvoeren in zijn eigen gebied. Maar er zijn wel duidelijke kaders aan te geven.