Moerasvogels: rietvogels, rietbeheer en

20-11-2008

Moerasvogels: rietvogels, rietbeheer en

Sprekers:

Jan van der Winden (bureau Waardenburg), Bernd de Bruijn (Vogelbescherming Nederland)en Niek Koppelaar (beheerder Zuid-Hollands Landschap)

Hoe doe je het praktische beheer voor moerasvogels goed? Wat is optimaal? Welke waterpeilen en wat is natuurlijk waterpeil? Wat zijn de afwegingen tussen kosten en het halen van natuurdoelen? Het is voor elke beheerder zoeken naar de ingrepen en het beheer dat hij kan uitvoeren in zijn eigen gebied. Maar er zijn wel duidelijke kaders aan te geven.

Infoblad en presentaties
Infoblad moerasvogels: rietvogels, rietbeheer en
Presentatie Bernd de Bruijn
Presentatie Jan van der winden

Datum

20-11-2008