Droog zandlandschap

Het droog zandlandschap richt zich op stuifzanden, droge heide, droog schraalgrasland en droge bossen.

Uitgebreide achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten en beheeradviezen, over dit landschap vindt u op www.natuurkennis.nl.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van het droog zandlandschap.