Kennisblad Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur

Datum veldwerkplaats
22 augustus 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Rudy van Diggelen - Universiteit Antwerpen:
Mogelijke maatregelen omvorming landbouwgrond naar schrale natuur
.pdf
Presentatie Camiel Aggenbach - KWR/Universiteit Antwerpen:
Toelichting Handreiking Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur
Foto's
Inleiding

Op veel hogere zandgronden streven natuurorganisaties naar voedselarme natuur op voormalig bemeste landbouwgronden. Er zijn in het verleden diverse strategieën toegepast, zoals afgraven, plaggen en recent wordt ook uitmijnen toegepast. Maar hoe werken die strategieën uit op de langere termijn? Wat is het effect op het bodemleven? Welke maatregel kun je nu het beste toepassen en hoe daarbij rekening te houden met inpassing in het landschap? Op deze veldwerkplaats gingen we in op deze vragen naar aanleiding van de uitgebreide literatuur- en veldstudie, die uitmondde in een handreiking met stappenplan. De focus lag bij deze Veldwerkplaats op het door deelnemers zelf uitwerken van een case, waardoor het gebruik van de handreiking met stappenplan in de praktijk geoefend wordt.

Download hier de Handreiking Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur