Overige beheer thema's

Sommige veldwerkplaatsen zijn landschap overstijgend of zijn op een andere manier gerelateerd aan natuurbeheer en -herstel.

Heeft u een suggestie voor een veldwerkplaats dan kunt u contact opnemen via info@veldwerkplaatsen.nl