Kennisblad Natuurbrandpreventie in de praktijk

Datum veldwerkplaats
15 april 2015
Presentaties
Inleiding

Constantijn Kok (Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderlan), Tieke Poelen (Kroondomein het Loo), Joost Vogels (Stichting Bargerveen) en George Borgman (Borgman Beheer & Advies)

Veel bos- en natuurgebieden in ons land zijn intensief verweven met andere gebruiksfuncties, zoals recreatie, bewoning, vitale infrastructuur en opslag van gevaarlijke stoffen. Door een natuurbrand kan (grote) ecologische en financiële schade ontstaan. Daarnaast is een grote maatschappelijke impact niet ondenkbaar, zeker niet wanneer een natuurbrand onbeheersbaar wordt. Een aantal grote natuurbranden hebben dit de afgelopen jaren aangetoond. Grote natuurbranden zijn bovendien al snel het terrein van meer organisaties dan alleen brandweer en terreinbeheerder, en vragen daarom om een strak gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Daarom organiseren we een veldwerkplaats in het teken van natuurbrandpreventie. We kijken naar verschillende aspecten van preventie en gaan ook in op de gebiedsgebonden aanpak.