Cultuurlandschap

Veldwerkplaatsen Cultuurlandschap: agrarisch natuur en landschapsbeheer
Dit jaar worden vanuit het Deskundigenteam Cultuurlandschap een achttal veldwerkplaatsen rondom de vier leefgebieden binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer georganiseerd.

De doelgroep van deze veldwerkplaatsen zijn beheerders/agrariërs of anderszins betrokkenen werkzaam voor ANV’s en of agrarische collectieven. Deze doelgroep kan voor voordeeltarief deelnemen. Uiteraard zijn geïnteresseerden buiten deze doelgroep ook van harte welkom.