Kennisblad Gebiedskenmerken voor soorten droge dooradering agrarisch landschap

Datum veldwerkplaats
17 oktober 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Ernst Oosterveld - Altenburg en Wymenga:
Singels en wallen als Habitat: wat doet het beheer voor broedvogels?
.pdf
Presentatie Wout van Vulpen - Noardlike Fryske Walden:
Organisatie en systeem agrarisch natuurbeheer
Inleiding

De droge dooradering met opgaande elementen zoals singels en houtwallen in het cultuurlandschap is van groot belang voor flora en fauna. Maar hoe kun je zo’n gebied optimaal inrichten? In welk type gebieden haal je de meeste resultaten? Wat is de invloed van de landschapsstructuur op broedvogels? Hoe geven we ruimte aan autochtone bomen en struiken? Wat is het optimale beheer? Op deze Veldwerkplaats gingen we aan de hand van recent onderzoek met deskundige sprekers in op deze vragen. Daarbij richtten we ons op verschillende schaalniveaus: de streek, het habitat en de boom of struik. Daarnaast hadden we ook aandacht voor de organisatie van het beheer en de relatie met het subsidiekader ANLB.

Foto: Landschapsbeheer Friesland (Gerrit-Tuinstra)