Kennisblad Gebiedskenmerken voor soorten droge dooradering agrarisch landschap

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
17 oktober 2018
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Wolf Theunissen (Sovon), Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga), Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes), Wout van Vulpen (Collectief Noordelijke Friese Wouden)

De droge dooradering met opgaande elementen zoals singels en houtwallen in het cultuurlandschap is van groot belang voor flora en fauna. Maar hoe kun je zo’n gebied optimaal inrichten? In welk type gebieden haal je de meeste resultaten? Wat is de invloed van de landschapsstructuur op broedvogels? Hoe geven we ruimte aan autochtone bomen en struiken? Wat is het optimale beheer? Op deze Veldwerkplaats gaan we aan de hand van recent onderzoek met deskundige sprekers in op deze vragen. Daarbij richten we ons op verschillende schaalniveaus: de streek, het habitat en de boom of struik. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de organisatie van het beheer en de relatie met het subsidiekader ANLB.
Schrijf je in voor deze Veldwerkplaats!

Foto: Landschapsbeheer Friesland (Gerrit-Tuinstra)