Nat zandlandschap

Het nat zandlandschap omvat hoogveen, hoogveenbos, natte heide, vennen.

Uitgebreide achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten en beheeradviezen, over dit landschap vindt u op www.natuurkennis.nl.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van het nat zandlandschap.

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen