Alternatieven voor plaggen natte heide

Datum veldwerkplaats
11 oktober 2018
Sprekers

Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Roos Loeb (B-Ware), Luc Roosen (Natuurmonumenten)

Er wordt steeds kritischer naar het plaggen van (vooral droge) heide gekeken. Het is een ingrijpende maatregel die ook negatieve kanten heeft. Het is een reset van het systeem naar een pionierssituatie. Noodzakelijke voedingsstoffen worden afgevoerd, het bestaande bodemleven verdwijnt voor een deel, evenals microreliëf. Zoals bekend zijn er alternatieven, maar voor natte heide is het niet bekend wat de voor- en nadelen zijn. Wat is het effect ervan op vegetatie, insecten en paddenstoelen? Dit is onderzocht in twee natte heideterreinen in N-Brabant waar jarenlang gekeken is naar de invloed van drukbegrazing, chopperen en bekalken.
U bent van harte welkom op deze Veldwerkplaats. ’s Ochtends zijn er een aantal presentaties, ’s middags gaan we naar buiten.

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

11-10-2018

Tijd:

10.00-16.00

 

Locatie: 

Kampina (Natuurmonumenten)