Kennisblad Alternatieven voor plaggen natte heide

Datum veldwerkplaats
11 oktober 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - Vlinderstichting:
Alternatieven voor Plaggen van Natte heide: effecten op middellange termijn
.pdf
Presentatie Gijs Clements - Natuurmonumenten:
De Kampina: hoe houden we het zo mooi
Inleiding

Er wordt steeds kritischer naar het plaggen van (vooral droge) heide gekeken. Het is een ingrijpende maatregel die ook negatieve kanten heeft. Het is een reset van het systeem naar een pionierssituatie. Noodzakelijke voedingsstoffen worden afgevoerd, het bestaande bodemleven verdwijnt voor een deel, evenals microreliëf. Zoals bekend zijn er alternatieven, maar voor natte heide is het niet bekend wat de voor- en nadelen zijn. Wat is het effect ervan op vegetatie, insecten en paddenstoelen? Dit is onderzocht in twee natte heideterreinen in N-Brabant waar jarenlang gekeken is naar de invloed van drukbegrazing, chopperen en bekalken.