Rivierenlandschap

Het rivierenlandschap omvat alle wateren, moerassen, graslanden en bossen van het rivierengebied (binnen- en buitendijks).

Uitgebreide achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten en beheeradviezen, over dit landschap vindt u op www.natuurkennis.nl.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van het rivierenlandschap.