Kennisblad Klimaateffecten op riviernatuur

Datum veldwerkplaats
13 oktober 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Martijn Dorenbosch - Bureau Waardenburg:
Ecologische effecten van klimaatverandering op rivieren
.pdf
Presentatie Hettie Meertens - ARK Natuurontwikkeling:
Klimaatmaatregelen in het Geuldal
.pdf
Presentatie Lianne Schröder - Natuurmonumenten:
Hemelrijkse waard: van mais naar bomenrif
Inleiding
  • Martijn Dorenbosch - Bureau Waardenburg
  • Hettie Meertens - ARK Natuurontwikkeling
  • Jan van Mierlo - Natuurmonumenten

 

Door klimaatverandering veranderen de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Ook langs de Nederlandse rivieren. Wat dit precies gaat betekenen voor het Nederlandse rivierengebied is complex.
Op regionaal niveau worden er al maatregelen uitgevoerd voor hoogwaterbescherming. Het is nog onduidelijk welke maatregelen nodig zijn voor de bescherming van de bijzondere riviernatuur tegen klimaateffecten. In het OBN onderzoek ‘klimaateffecten op riviernatuur’ is onderzocht welke natuurwaarden in de knel komen door klimaatverandering en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen in beeld zijn om deze bijzondere natuur te behouden. 

Tijdens deze veldwerkplaats presenteert Martijn Dorenbosch (Bureau Waardenburg) de te verwachten effecten van klimaatverandering voor de ecologie in het rivierengebied, op het land en in het water. Samen met Hettie Meertens (ARK Natuurontwikkeling) laat hij zien wat terrein- en waterbeheerders kunnen doen: op kleine schaal, in lopende of geplande projecten en in het beheer. En wat beleidsmakers kunnen inbrengen in regionaal en landelijk klimaatbeleid. Daarna neemt Jan van Mierlo (Natuurmonumenten) u mee naar de Hemelrijkse waard om de klimaatmaatregelen te bekijken die daar genomen zijn.