Kennisblad Kansen voor Kwelwatermilieus langs de Maas

Datum veldwerkplaats
5 juni 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Jan Joost Bakhuizen - Rijkswaterstaat:
Kwelnatuur en de KRW, een goede combinatie !?
.pdf
Presentatie Arjan Ovaa - Limburgs Landschap:
Herstel en beheer van de Roobeek
Foto's
Inleiding

Langs de Maas tussen Roermond en Mook zijn veel kansen voor herstel en ontwikkeling van kwelnatuur. Dat blijkt uit OBN-onderzoek naar de biotiek en abiotiek van dit bijzondere natuurtype. De onderzoekers, betrokken terrein- en waterbeheerders laten die kansen graag zien tijdens deze Veldwerkplaats. Vragen die centraal staan zijn: Op welke locaties kun je de beste resultaten verwachten? Is forse uitbreiding van dit type natuur mogelijk langs een brede zone van 2km langs de Maas? Hoe kun je meekoppelen met doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Waterveiligheidsprojecten? En hoe kun je hier als terreinbeheerder mee aan de slag?

’s Ochtends waren er diverse presentaties, ’s middags gingen op excursie langs de Roobeek.