Kennisblad Smart Rivers: naar kwaliteit van rivierprojecten

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
21 oktober 2015
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Bart Peters (Bureau Drift) en Keesjan van den Herik (Adviesbureau van den Herik & Verkaart)

Terreinbeheerders zitten vaak midden in de discussies over inrichtingsprojecten. Er wordt van ze verwacht dat ze inhoudelijk meedenken, maar ook dat ze het hele proces volgen en op de juiste momenten inspringen. Het realiseren van landschapsecologische en ruimtelijke kwaliteit in rivierprojecten is daarmee een vak apart. In deze veldwerkplaats besteden we aandacht aan de kenmerken van goede inrichtingsprojecten. Ook gaan we in op wat er voor nodig is om kwalitatief goede inrichtingsprojecten langs rivieren te realiseren.

Deze veldwerkplaats is een verkorte variant van de tweedaagse training Smart Rivers, die ook wordt ondersteund door OBN (zie ook www.smartrivers.nl).

 

Wegens beperkte belangstelling gaat deze veldwerkplaats niet door.