Kennisblad Van griend naar hoog kwalitatief ooibos

Datum veldwerkplaats
27 april 2010
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Eddy Weeda (Alterra) en Han Sluiter (Staatsbosbeheer)

We demonstreren het contrast tussen griend en doorontwikkeld ooibos en discussiëren over perspectieven voor jonge bossen in het winterbed van de grote rivieren (met alleen rivierdynamiek) en op zeeklei (zonder rivier- en getijdedynamiek).