Kennisblad Chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen

Datum veldwerkplaats
8 oktober 2014
Presentaties
Inleiding

Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Roland Bobbink (B-ware) en Emiel Beijk (Staatsbosbeheer)

Jarenlang werd plaggen gezien als dé manier om heideterreinen in stand te houden en te beheren. Inmiddels is duidelijk dat plaggen ook een aantal negatieve effecten heeft. Daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Op dit moment lopen er diverse onderzoeken en praktijkproeven, waarin onder andere wordt gekeken naar chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor het aloude plaggen. In deze veldwerkplaats worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en gaan we kijken in een gebied waar in de praktijk geëxperimenteerd wordt met het alternatieve beheer.