Kennisblad Hoogveenherstel

Datum veldwerkplaats
7 december 2016
Presentaties
Inleiding

Jacob van der Weele (Landschap Overijssel), Harry Koster (Landschap Overijssel), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jos von Asmuth (KWR), Jan-Willem van 't Hullenaar (Bureau Bell Hullenaar).

Hoogveenbeheerders opgelet! In oktober verschijnt de Handleiding Hoogveenherstel, n.a.v. OBN-onderzoek. Er komt een pdf/papieren en een online variant. We willen deze handleiding graag toelichten op deze Veldwerkplaats in het Aamsveen van Landschap Overijssel vanwege de aanwezigheid van gradiënt van hoogveen, via schraallanden naar (alluviaal) bos en beek én veel herstelmaatregelen zijn in voorbereiding.

Op deze Veldwerkplaats leggen we de relatie tussen theorie en praktijk Waar in het verleden het onderzoek en het beheer zich vooral op het herstel van de groei van veenmos, gaat deze Veldwerkplaats juist meer over het herstel van het hoogveensysteem als geheel (kern, rand, bufferzone etc.). Wat is er mogelijk in Nederland? Hoe ga je daarnaar toe? Hoe op lange termijn een duurzaam functionerend systeem ontwikkelen? Welke gradiënten zijn mogelijk? Welke maatregelen zijn nodig? Denk aan bufferzones, omgaan met peilverschillen tussen compartimenten, stromingspatronen van het water. Welke mogelijkheden voor biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten, zoals koolstofopslag, waterbuffer en productie van gewassen (paludicultuur) zijn er?

We zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats!

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.45 uur: Lezingen

Het Aamsveen: over historisch beheer en het herstel van dit hoogveenlandschap
Jacob van der Weele (Landschap Overijssel)

Hoe functioneert het hoogveen op verschillende schaalniveaus?
Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

Monitoring van hoogveenherstel: welke aanpak kies je en welke antwoorden krijg je?
Jos von Asmuth (KWR)

Ecohydrologische systeemanalyse laggzone Aamsveen: verkenning van de mogelijkheden voor herstel en uitbreiding van heischrale graslanden
Jan Willem van 't Hullenaar (Bureau Bell Hullenaar)

  • 12.45 – 13.30 uur: Lunch
  • 13.00 – 16.00 uur: Excursie Aamsveen o.l.v. Harry Koster (Landschap Overijssel)
  • 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje