Kennisblad Een gezonde bosgroeiplaats

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
14 maart 2024
Presentaties
.pdf
Presentatie Harm Smeenge - Bosgroepen:
Bosgroeiplaatsen in het landschap
.pdf
Presentatie Leon van den Berg - Bosgroepen:
Stappenplan voor verbetering bossen
.pdf
Presentatie Ariet Kieskamp - Bosgroepen:
Naar een gezonden bosgroeiplaats
Inleiding

Een gezonde bosgroeiplaats is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig en vitaal bos. Bij een gezonde bosgroeiplaats is sprake van een bosbodem met een mineralen- en waterhuishouding passend bij de potentie. Om de perspectieven voor het revitaliseren van bosgroeiplaatsen op de hogere zandgronden in beeld te brengen, hebben de Bosgroepen al hun kennis over bodems en toepassen van mogelijke maatregelen voor herstel recent bijeengebracht. Tijdens deze veldwerkplaats wordt het onderzoek hiernaar toegelicht waarbij de beslisboom revitaliseren bosgroeiplaats centraal staat. ’s Middags gaan deelnemers in het veld zelf aan het werk om een diagnose van de bosgroeiplaats te stellen.