Kennisblad Natuurherstel Greveschutven en omstreken

Datum veldwerkplaats
6 september 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Mari de Bijl - Brabants Landschap:
Natuurherstel Greveschutven en omstreken
.pdf
Presentatie Lizette Koekkoek - Brabants Landschap:
Natuurherstel Greveschutven en omstreken
.pdf
Presentatie Emiel Brouwer - Onderzoekscentrum B-WARE:
Peilbeheer in het opgeschoonde Greveschutven
.pdf
Presentatie Jaap Bouwman - Bosgroepen:
Greveschutven ontwikkeling van de fauna
Inleiding
  • Emiel Brouwer - Onderzoekcentrum B-WARE
  • Jaap Bouwman - Bosgroepen
  • Mari de Bijl  - Brabants Landschap
  • Lizette Koekkoek - Brabants Landschap

 

Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000 en ligt in het natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard. De staat van instandhouding van dit type ven (heideven) en de zeldzame soorten die er leven is niet optimaal. Daarom heeft Brabants Landschap tussen eind 2019 en begin 2022 omvangrijke herstelmaatregelen uitgevoerd.

De kern van de maatregelen bestond uit het herstellen van de waterhuishouding. Hiervoor waren ingrijpende maatregelen nodig. Het was de kunst om deze maatregelen zo uit te voeren dat de flora en fauna daar zo weinig mogelijk last van hadden. Dat vroeg om een zorgvuldige afweging, maatwerk en bijsturing. Tijdens deze veldwerkplaats hoort u aan welke knoppen het Brabants Landschap heeft gedraaid om dat voor elkaar te krijgen.

Er is een hoop gebeurd. Zo is de voedselrijke sliblaag op de bodem van het Greveschutven verwijderd. Sloten en greppels zijn gedempt en de oorspronkelijke flauwe oever van het ven is hersteld. Er zijn nieuwe stuwen geplaatst. Ook is er bos verwijderd en elders gecompenseerd. Tot slot is voormalige landbouwgrond aan de noordzijde van het Greveschutven omgevormd tot natuur met herstel van onder andere historische laagten, vochtige heide en vochtig grasland.

Tijdens het ochtendprogramma vertelt Emiel Brouwer van Onderzoekcentrum B-WARE over de hydrologie van het gebied. Jaap Bouwman van Bosgroepen gaat in op de ecologie en de soorten die er voorkomen. Mari de Bijl, beheerder van het Greveschutven, legt het inrichtingsplan uit. Tot slot zal Lizette Koekkoek, projectleider van Brabants Landschap, haar ervaringen delen over het werken met een bouwteam. Daarna gaan we het veld in om de resultaten van de herstelwerkzaamheden te bekijken.

Voor meer info zie de website: Natuurherstel Greveschutven en omgeving – Brabants Landschap