Natuurherstel Greveschutven en omstreken

Datum veldwerkplaats
14 juni 2022
Sprekers
  • Emiel Brouwer - Onderzoekcentrum B-WARE
  • Jaap Bouwman - Bosgroepen
  • Mari de Bijl  - Brabants Landschap
  • Lizette Koekkoek - Brabants Landschap

 

Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000 en ligt in het natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard. De staat van instandhouding van dit type ven (heideven) en de zeldzame soorten die er leven is niet optimaal. Daarom heeft Brabants Landschap tussen eind 2019 en begin 2022 omvangrijke herstelmaatregelen uitgevoerd. Er is een hoop gebeurd. Zo is de voedselrijke sliblaag op de bodem van het Greveschutven verwijderd. Sloten en greppels zijn gedempt en de oorspronkelijke flauwe oever van het ven is hersteld. Er zijn nieuwe stuwen geplaatst. Ook is er bos verwijderd en elders gecompenseerd. Tot slot is voormalige landbouwgrond aan de noordzijde van het Greveschutven omgevormd tot natuur met herstel van onder andere historische laagten, vochtige heide en vochtig grasland.

Tijdens deze veldwerkplaats vertelt Emiel Brouwer van Onderzoekcentrum B-WARE over de hydrologie van het gebied. Jaap Bouwman van Bosgroepen gaat in op de ecologie en de soorten die er voorkomen. Mari de Bijl, beheerder van het Greveschutven, legt het inrichtingsplan uit. Tot slot zal Lizette Koekkoek, projectleider van Brabants Landschap, haar ervaringen delen over het werken met een bouwteam. Daarna gaan we het veld in om de resultaten van de herstelwerkzaamheden te bekijken.

Voor meer info zie de website: Natuurherstel Greveschutven en omgeving – Brabants Landschap

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 
Deze veldwerkplaats is inclusief een vegetarische lunch.

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

14-06-2022

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: evaluatie en afsluiting
16.45: einde

 

Locatie
Gemeenschapscentrum De Pracht
De Pracht 2
5583 CW Waalre

 

Excursie
Greveschutven