Veldwerkplaats Beheer Pingoruïnes

23-11-2017

Veldwerkplaats Beheer Pingoruïnes

Sprekers:

Anja Verbers en Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe), Wim Hoek (Universiteit Utrecht), Uko Vegter (Drents Landschap)

Noord-Nederland is bezaaid met pingoruïnes, Drenthe alleen al heeft er zo’n 2.500. Ook elders komen deze bijzondere ijstijdrelicten regelmatig voor. In het natuurbeleid worden ze vaak beschouwd als ‘zoete plas’ en verboste exemplaren worden in het agrarisch cultuurlandschap onder regulier ‘bosbeheer’ geplaatst. Dit terwijl pingoruïnes naast natuurwaarden, ook bijzondere archeologische of aardkundige waarden vertegenwoordigen, waar in het beleid en beheer niet altijd rekening mee wordt gehouden. De vraag is: Wat is er bekend over pingoruïnes? Welke waarde vertegenwoordigen ze? Hoe kun je er als natuurbeheerder mee omgaan? En hoe pak je dit in het agrarisch gebied aan? Hoe betrek je burgers bij zo’n onderzoek?

Deze interessante Veldwerkplaats wordt georganiseerd in samenwerking met het Drentse Pingo Programma.

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

23-11-2017

Locatie:

Café Hingstman
Hoofdstraat 18
Zeijen (Drenthe)