Kennisblad Veldwerkplaats Beheer Pingoruïnes

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
23 november 2017
Presentaties
Inleiding

Anja Verbers en Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe), Wim Hoek (Universiteit Utrecht), Uko Vegter (Stichting het Drentse Landschap)

Noord-Nederland is bezaaid met pingoruïnes, Drenthe alleen al heeft er zo’n 2.500. Ook elders komen deze bijzondere ijstijdrelicten regelmatig voor. In het natuurbeleid worden ze vaak beschouwd als ‘zoete plas’ en verboste exemplaren worden in het agrarisch cultuurlandschap onder regulier ‘bosbeheer’ geplaatst. Dit terwijl pingoruïnes naast natuurwaarden, ook bijzondere archeologische of aardkundige waarden vertegenwoordigen, waar in het beleid en beheer niet altijd rekening mee wordt gehouden. De vraag is: Wat is er bekend over pingoruïnes? Welke waarde vertegenwoordigen ze? Hoe kun je er als natuurbeheerder mee omgaan? En hoe pak je dit in het agrarisch gebied aan? Hoe betrek je burgers bij zo’n onderzoek?

Deze interessante Veldwerkplaats wordt georganiseerd in samenwerking met het Drentse Pingo Programma.

De noodzaak van een Pingo Programma; brede aandacht voor onze natuurlijke schatkamers
Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe)

Het ontstaan van Pingo’s; bijzondere relicten uit de IJstijd
Wim Hoek (Universiteit Utrecht)

Natuurwaarden en beheer van pingoruïnes
Uko Vegter (Stichting het Drentse Landschap)

Pingoruïnes in het agrarisch landschap: wat zijn de beheermogelijkheden?
Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe)

Download hier het complete programma.

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Beheer Pingoruïnes'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

 

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.