Broekbossen

Datum veldwerkplaats
5 september 2019
Sprekers

Han Runhaar (Ecogroen), Fons Smolders (B-Ware), Klaas v.d. Laan (Staatsbosbeheer), Ralf Verdonschot (Wageningen UR)

Vanwege waterberging en ecologie worden op allerlei plekken langs beken broekbossen (N14.01) aangelegd. Maar vaak is het beekwater rijk aan voedingstoffen en worden broekbossen aangelegd op voormalige (voedselrijke) landbouwgronden.  Welke ecologische potenties hebben broekbossen op dit soort locaties? En wat kun je doen om de ecologie te verbeteren? Deze vraag staat centraal op deze Veldwerkplaats. Dankzij recent onderzoek is hier meer over bekend geworden en het blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan gedacht. We kijken wat we kunnen leren van natuurlijke referentiegebieden en in hoeverre broekbossen op voormalige landbouwgronden hiervan afwijken. Wat is de invloed van nutriënten op de soortensamenstelling van de ondergroei? Hoe hangt de fauna samen met hydrologie en vegetatiestructuur? ’s Ochtends zijn er diverse lezingen, ’s middags gaan we op excursie om de resultaten in het veld te zien. Welkom op deze interessante Veldwerkplaats!

Broekbossen: een inleiding
Han Runhaar (Ecogroen)

Ontwikkeling broekbossen op voormalige landbouwgronden: wat is de rol van fosfaat?
Fons Smolders (Onderzoekscentrum B-Ware)

Kansen voor broekbossen in waterbergingsgebieden
Han Runhaar (Ecogroen)

Fauna in broekbossen: welke factoren zijn bepalend en wat kun je hiermee bij inrichting en beheer?
Ralf Verdonschot (Wageningen UR)

Kromhurken: een kwetsbaar gebied met kansen
Klaas van der Laan (Staatsbosbeheer)

Download hier het complete programma

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 14 is bereikt.

Datum

05-09-2019

Locatie:

De Gouden Leeuw
Hof 6
Bergeijk (N-Brabant)

 

Tijd:

9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 start excursie
16.00 drankje en evaluatie

 

Excursie: 

Kromhurken (Staatsbosbeheer)