Kennisblad Broekbossen

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
5 september 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Han Runhaar - Ecogroen:
Ontwikkeling broekbossen: een inleiding
.pdf
Presentatie Fons Smolders - Onderzoekscentrum B-Ware:
De rol van fosfaat en ijzer bij de ontwikkeling van broekbossen
.pdf
Presentatie Ralf Verdonschot - Wageningen UR:
Ongewerveldenfauna van broekbossen: sturende factoren
.pdf
Presentatie Klaas v.d. Laan - Staatsbosbeheer:
Kromhurken, een broekbos in het Keersopdal
.pdf
Presentatie Fons Smolders - Onderzoekscentrum B-Ware:
De kromhurken en de keersop ‘het paradijs uit mijn jeugd’
Inleiding

Vanwege waterberging en ecologie worden op allerlei plekken langs beken broekbossen (N14.01) aangelegd. Maar vaak is het beekwater rijk aan voedingstoffen en worden broekbossen aangelegd op voormalige (voedselrijke) landbouwgronden.  Welke ecologische potenties hebben broekbossen op dit soort locaties? En wat kun je doen om de ecologie te verbeteren? Deze vraag stond centraal op deze Veldwerkplaats. Dankzij recent onderzoek is hier meer over bekend geworden en het blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan gedacht. We keken wat we kunnen leren van natuurlijke referentiegebieden en in hoeverre broekbossen op voormalige landbouwgronden hiervan afwijken. Wat is de invloed van nutriënten op de soortensamenstelling van de ondergroei? Hoe hangt de fauna samen met hydrologie en vegetatiestructuur? ’s Ochtends waren er diverse lezingen, ’s middags gingen we op excursie om de resultaten in het veld te zien.