Broekbossen

Datum veldwerkplaats
5 september 2019
Sprekers

Han Runhaar (Ecogroen), Fons Smolders (B-Ware), Klaas v.d. Laan (Staatsbosbeheer), Ralf Verdonschot (Wageningen UR)

Vanwege waterberging en ecologie worden op allerlei plekken langs beken broekbossen (N14.01?) aangelegd. Maar vaak is het beekwater rijk aan voedingstoffen en worden broekbossen aangelegd op voormalige (voedselrijke) landbouwgronden.  Welke ecologische potenties hebben broekbossen op dit soort locaties? En wat kun je doen om de ecologie te verbeteren? Deze vraag staat centraal op deze Veldwerkplaats. Dankzij recent onderzoek is hier meer over bekend geworden en het blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan gedacht. We kijken wat we kunnen leren van natuurlijke referentiegebieden en in hoeverre broekbossen op voormalige landbouwgronden hiervan afwijken. Wat is de invloed van nutriënten op de soortensamenstelling van de ondergroei? Hoe hangt de fauna samen met hydrologie en vegetatiestructuur? ’s Ochtends zijn er diverse lezingen, ’s middags gaan we op excursie om de resultaten in het veld te zien. Welkom op deze interessante Veldwerkplaats!l?

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

05-09-2019

Locatie:

Kromhurken (N-Brabant)

 

Tijd:

9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 start excursie
16.00 drankje en evaluatie

 

Excursie: 

Kromhurken (Staatsbosbeheer)