Kennisblad Herstel van broekbossen en andere vochtige bostypen

Datum veldwerkplaats
23 oktober 2014
Presentaties
Inleiding

Emiel Brouwer (B-Ware),  Rein de Waal (Alterra) & Rob van der Burg (Bosgroep Zuid Nederland)

In recente OBN-studies is gekeken naar herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden van broekbossen en andere vochtige bostypen. Daarbij zijn de knelpunten in kaart gebracht, maar er is natuurlijk vooral gekeken naar herstel. Wat kun je doen om knelpunten weg te nemen? Welke ontwikkelingen mogen we verwachten als het herstel vorm krijgt? Drie deskundigen gaan in op deze vragen vanuit drie relevante aspecten: standplaatscondities, hydrologie en humusafbraak.