Kennisblad Natuurwaarden en beheer van vochtige bossen en struwelen

Datum veldwerkplaats
29 augustus 2013
Presentaties
Inleiding

Emiel Brouwer (B-Ware), Hein van Kleef (Stiching Bargerveen), Loekie van Tweel en Harry Koster (Landschap Overijssel)